ขั้นตอนการสั่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความต้องการให้เราทราบ

แจ้งข้อมูลเบื้องต้น เช่น ต้องการใช้งานเมื่อไหร่, จำนวนที่ต้องการ, งบที่ตั้งไว้, ใช้กับงานประเภทไหน, ส่งโลโก้/ไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2

ทางเราจะเสนองานให้พิจารณา

เราจะประเมินดูความเหมาะสมตามที่ลูกค้าตั้งโจทย์มาให้ และเราจะเสนอสินค้าที่น่าจะเกี่ยวข้องให้ลูกค้าลองตัดสินใจเลือกเพื่อทำแบบต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

เสนอราคาตามแบบที่ลูกค้าเลือก

เราจะทำราคาคร่าวๆตามแบบที่ลูกค้าเลือกเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อสินค้าชนิดใด

ขั้นตอนที่ 4

ชำระมัดจำ 50%

ลูกค้าชำระมัดจำ 30-50% (พิจารณาจากยอดเงินรวม) เพื่อเริ่มการทำงานในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5

วางแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และขึ้นตัวอย่าง

เราจะวางโลโก้ลูกค้าลงบนสินค้าเพื่อให้ลูกค้าดูความถูกต้องก่อนขึ้นตัวอย่างจริงให้ลูกค้าตัดสินใจผลิต

ขั้นตอนที่ 6

ผลิตสินค้า แจ้งวันส่งของคร่าว ๆ 

เราจะเริ่มการผลิตสินค้าหลังจากได้รับการอนุมัติตัวอย่างแล้ว และจะทำการประเมินวันส่งของเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 7

แจ้งเตรียมส่งของ

เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการส่งของประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมเอกสารต่างๆเพื่อรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 8

ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือ และตรวจสินค้า

ลูกค้าสามารถโอนชำระส่วนที่เหลือกก่อนส่งของ หรือเตรียมเช็คเพื่อจ่ายในวันส่งของได้ (กรณีส่งของในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) จากนั้นทางบริษัทจะทำการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจเช็คความเรียบร้อย

ติดต่อเรา

 

บัญชีชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท ทิ้วคอร์ป จำกัด

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 615-2-06281-5

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ทิ้วคอร์ป จำกัด

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 057-239971-5