สินค้าทำงานที่บ้าน ประเภทต่าง ๆ


อุปกรณ์ทำงานที่บ้าน work from home

ปีนี้เป็นปีที่เราต้องทำงานอยู่บ้านมากกว่าที่ทำงาน ด้วยสถาการณ์โรคติดต่อที่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้คนเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เดินทางน้อยลง ลดการแพร่เชื้อ การทำงานอยู่บ้านจึงกลายเป็นวิถีชีวิตหลักของคนในยุคนี้ไปแล้ว 

เมื่อเราต้องอยู่บ้านมากขึ้น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้นำบ้านจึงถูกใช่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น พัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องพ่นไอน้ำ โคมไฟตั้งโต๊ะ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ใช้ได้ทั้งการช่วยให้เราทำงานที่บ้านได้อย่างราบรื่น และใช้เสริมสร้างความสะดวกสบายให้เราในชีวิตประจำวันด้วย

สิ่งของเหล่านี้มีทั้งแบบที่ราคาไม่สูง และราคาสูง สามารถเลือกใช้แจกเป็นของพรีเมี่ยมได้ตามงบประมาณที่มี ของเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่แวดล้อมของเรา ผู้ที่ได้รับแจกก็จะนำสิ่งของเหล่านี้ตั้งไว้อยู่รอบตัวภายในบ้าน ทำให้ลูกค้าของคุณได้เห็นโลโก้สินค้าของคุณ ตอกย้ำภาพจำเนื่องจากต้องเห็นสินค้าที่มีแบรนด์ของบริษัทคุณอยู่ทุกวัน สินค้ากลุ่ม WFH จึงนับเป็นสินค้ากลุ่มที่น่าสนใจไปใช้เป็นของแจกมากทีเดียว

ติดต่อเรา

โทร
ขอใบเสนอราคา