สินค้ารักษ์โลก ประเภทต่าง ๆ


สินค้ารักษ์โลก Eco-friendly

กระแสรักษ์โลกเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในโลกเราในหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเราพบเจอการเอาคืนจากธรรมชาติมากมาย เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงก็เกิดจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

มนุษย์เราจึงเริ่มตระหนักถึงการกลับมาดูแลธรรมชาติเพื่อทำให้โลกเกิดสมดุล สิ่งหนึ่งที่สร้างมลภาวะให้แก่โลกเรามากที่สุดสิ่งหนึ่งคือขยะ โลกเรามีขยะที่ใช้ครั้งเดียวเยอะมาก และขยะเหล่านี้ย่อยสลายยาก ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก จาน ชาม ช้อน ขวดพลาสติก 

การลดปัญหาขยะย่อยยากเหล่านี้มี 3 ขั้นตอนคือ Reuse-Reduce-Recycle หมายความว่า Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ เช่น ถุงผ้า กล่องอาหาร ขวดน้ำพกพา Reduce ลดการใช้ เช่น ไม่รับถุงพลาสติกเวลาซื้อของ Recycle การแยกขยะเพื่อให้นำกลับไปผลิตใหม่ได้ 

สินค้าพรีเมี่ยมที่ทำให้เราช่วยรักษาโลกมีอยู่มากมาย เช่น ถุงผ้าช้อปปิ้ง ขวดน้ำเก็บความเย็น แก้วน้ำสแตนเลส สมุดปกผ้า กล่องกระดาษ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เหมาะสมจะนำมาแจกให้แก่ลูกค้าเพราะนอกจากคนใช้จะรู้สึกดีแล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทของเราด้วย

ติดต่อเรา

โทร
ขอใบเสนอราคา